حقیقت درباره ی الکسندر

Exclusive

حقیقت درباره ی الکسندر: به بهانه ی دیدن فیلم الکسندر

الکسندر یکی از ننگین ترین فرزندان بشریت بود. در مقایسه با کسانی چون چنگیز، او پلیدتر می نماید چراکه چنگیز بیابانگردی بی فرهنگ بود، ولی الکسندر گجسته در فرهنگ متعال(!!!) یونانی پرورش یافته بود.  

آه و صد افسوس که اروپاییان و به تبع آن امریکاییان قدرت رسانه ای را در دست دارند و هر  اندیشه ای را که بخواهند به جامعه ی جهانی تحمیل می کنند.

باری الکسندر پسر فیلیپ که نمی خواست بنشیند تا پدرش بمیرد و آنگاه به پادشاهی برسد پدرش را به دست عناصری ترور کرد و سپس چنین وانمود کرد که پدرش به دست کارگزاران داریوش سوم کشته شده است.

پیش از آن فلیپ پدر الکسندر با بهره گیری از پریشانی دولت جهانی هخامنشی مقدونیه را از کشوری که در روزگار داریوش مطیع دولت معظم ایران بوده و در آن پادگان های ارتش نیرومند پارسی، برقرار بود به کشوری مستقل بدل ساخت و پس از آن یونانیان را نیز با خود همراه کرد.

هنگامی که یکی از شهرهای یونانی بر الکسندر شورید، وی در حمله به آن، مردم آن را از دم تیغ گذراند. سربازان مقدونی به دستور الکسندرگجسته(:ملعون) به زنان و دختران تجاوز کرده، شهر را غارت کردند، آنها در شهر به "شکار" کودکانی پرداختند که در جستجوی مادران خود بودند.  جان بدربردگان از کشتار را به بندگی درآوردند. پس از ان همه شهرهای یونانی به پیروی از گجسته درآمدند.

درفیلم می بینیم که او به عنوان کسی معرفی می شود که می خواست همه ی جهان را به فرمان یک شاه درآورد، در صورتی که این کار را کورش بزرگ بنیاد نهاد و پس از وی داریوش آن را به اتمام رساند و در روزگار داریوش همه ی جهانی که مردم آسیای غربی و اروپا می شناختند به فرمان داریوش و سپس جانشینان او بود.  در حقیقت تنها دولت جهانی پایدار در دارازای تاریخ بشری را پارسیان هخامنشی پدید آوردند و پس از آن دیگر کسی نتوانست دولت جهانی پدید آورد. دولت هخامنشی نه برپایه ی زور که برپایه ی احترام متقابل و گرامی داشت آیین و دین مردمان گوناگون بنیاد نهاده شده بود و در حقیقت توانست همه ی مردم متمدن را یگانه سازد.  اما این دولت معظم پس از چندی به دلیل اهمال و سستی فرمانروایانش رو به ضعف نهاد.

جالب است بدانیم در نوشته ی نویسندگان یونانی چنانچه در فیلم هم گفته می شود همه ی جهان شناخته شده در فرمان ایران است مگر شهرهای تک تک مستقل یونانی اروپا، اما نوشته های شاهنشاهان هخامنشی مانند داریوش در نقش رستم و یا نوشته ی دیوها از خشایارشا روشن می کند که یونانی های فرای دریا یعنی یونانی های اروپاا و مقدونیه در زمره ی کشورهای زیر فرمان هخامنشیان هستند.

در جنگ گوگمل شمار سپاه ایران را 250 هزار تن می نویسند( در فیلم هم به آن اشاره شده) که حتی خود غربیان آن را گزاف گویی دانسته اند. شمار سربازان بزرگترین لشکرهای هخامنشی 50هزار تن بوده و در نتیجه در جنگ گوگمل یا شمار دو سپاه یکی بوده و یا تنها ده هزار تن بیشتر از سپاه الکسندر بوده است.

او را آزاد کننده ی مردم معرفی می کنند و میدانیم که این آزادی که او به مردم می دهد، همان امنیتی است که امروز در عراق می بینیم.

الکسندر در بیشتر شهرهایی که گرفت کشتار فراوانی کرد؛ هنگامی که او به تخت جمشید رسید دستور داد تا هیچ کس را زنده نگذارند. مردم شهر هنگامی که می دیدند که مقدونیان پابرهنه و وحشی چگونه به بانوان و دختران تجاوز می کنند آنها را از بام خانه به زمین می افکندند تا کشته شوند و به دست این خونخواران نیفتند. برخی خانه ی خود را آتش می زدند تا خود و خانواده شان در آتش بسوزند و به دست درندگان مقدونی نیفتند. دل هر پارسی و ایرانی و افزون بر آن هر انسان آزاده ای از شنیدن این سخنان به درد می آید.

و سرانجام آنکه او تخت جمشید را که در طول دویست سال گذشته جایی برای گرد همایی همه ی ملل جهان شده بود آتش زد و همراه آن بسیاری کتاب ها که در همه ی جهان تک بود و سرمایه ی دینی و علمی ایرانیان و برخی دیگر ملل جهان به شمار می رفت از میان رفت. برخی آتش زدن تخت جمشید را  به گردن یک روسپی مقدونی به نام تائیس می اندازند اما نیک می دانیم که او به عمد و برای ازمیان بردن جایگاه معنوی و نمادین تخت جمشید آن را آتش زد. ثروت هایی که او از شوش غارت کرد افزون بر1200  تن زر و سیم و گوهر بود و ثروت های تخت جمشید را بر بیست هزار استر و پنج هزار شتر بار کردند و به مقدونیه فرستادند. سربازان مقدونی در غارت ثروت های پارسی از کشتن یکدیگر ابا نداشتند.

 رفتن او به هند و شمال شرقی ایران دروغ و افسانه است. او را در داستان ها به هرجایی بردند تا بتوانند بگویند که وی بزرگترین مرد جهان بود . آری وی بزرگترین بود اما بزرگترین ننگ بر دامان بشریت.  

 او با استاتیرا و رخشان (روکسانا)(رخشان را در ادبیات پارسی دختر داریوش می دانند اما خاورشناسان او را دختر یکی از بزرگان بلخی می دانند.) دختران داریوش ازدواج کرد تا جای شاهنشاه هخامنشی را بگیرد. او بیهوده می کوشید تا مانند کسانی چون داریوش نیرومند گردد در حالی که شاهنشاهی که او پدید آورد چنان سست و بی پایه بود که بی درنگ پس از به دوزخ رفتن او پاره پاره شد.

او اوستا که نماد شاید کهن ترین آیین یگانگی همه گیر در جهان بود  سوزاند و بت پرستی یونانی را روایی کرد.

و در این هنگام بود که همه ی مردم ایران او را نفرین کرده و لعنت کردند و او  را گجستک(در زبان امروزی گجسته خوانده می شود) به معنای ملعون و نفرین شده نامیدند و به راستی این نام برازنده ی این جانور سنگدل است و به همین دلیل او در جوانی در حالی از این جهان به دوزخ رفت که فرزندی از خود به جای ننهاد.

 الکسندر گجسته به راستی بزرگترین دشمن ایرانیان در درازای تارخ کهن این مرز و بوم است.  او نه تنها دشمن ایرانیان که حتی دشمن تمدن جهانی بود چرا که یگانگی جامعه جهانی را با برانداختن دولت هخامنشی از میان برد. نظام دقیق و رو به رشد دولت هخامنشی سبب می شد که جامعه ی جهانی رو به پیشرفت رود. اگر به تاریخ دانش که آن را از یونان می دانند نیک بنگریم در می یابیم که همه ی  دانشمندان یونان  پس از روی کار آمدن دولت هخامنشی و ارتباط غر ب با شرق پدید آمدند و این حقیقتی است معنادار. از سوی دیگر نخستین دانشمندان یونانی مانند پیتاگورس(فیثاغورس) در ایران و بابل تحصیل کرده اند و " دانش مغان" را آموخته اند. اگر دولت هخامنشی بر نمی افتاد و اگر شاهان هخامنشی سستی نمی کردند، پیشرفتی که امروز در جهان می بینیم شاید هزار سال و حتی بیشتر، زودتر رخ می داد.

/ 6 نظر / 29 بازدید
Hamed -Q

با درود و خسته نباشید. تارنگار ِ پالایش زبان پارسی با نوشتار "جان ِ ایرانی در میتخت‌های ِ سامی! (1)" به‌روز شد.

فرید

درود اسکندر گجسته يک از منفوران تاريخ است که چون اسلافش مايه ای جز نامردی نداشت انچنان هم مرد که لايق يک کفتار بود حالا اگر غربی ها درست در زمانی که زندگی نامه کوروش بزرگ درحال تبديل به يک فيلم است انگونه با سرعت و مزورانه چنين فيلم شرم اوری را به خورد جهان ميدهند از پوست کلفتی ما ايرانيان است که عادت کرده ايم کسی ديگری جلو بيفتد و حقمان را بگيرد در اين فيلم سيمای داريوش سوم را چون بن لادن ترسيم کرده اند و اسکندر را پرچم دار ازادی غرب عجيب است

farshid

سلام دوست عزيز اسکندر يک کذابه و دروغ اينا وقتی بخوان به کس يحمله کنن سلاح اول هاليوده که زمينهامناده ميکنه اخه کی باور ميکنه اسکندر تا نزديک عراق بياد بعد برگرده و دور بزنه بره مصر و بعد دوباره بياد سمت ايرانو اين ۱کار احمقانه و در ضمن اسکندر با اون سپاه ابله و الاغش نمی تونسته بدون تدارکات اينقدر جلو بره چون حساب کرديم اسکندر بايدئ روز ۱۰۰کيلومتر ميرفته بعد سپاه اسکندر هميشه معجزه اميز از شکست نجات پيدا کرده و اين خيلی عجيبه به نظر من و سراسر کذب محضه و اروپا ساخته بگه بااب ما هم اره گهی بوديم زمانيو اين اسکندر کاملا با الکساندر متفاوته ودو شخصيت جدان يکی سر سلسله پارته و ديگری وحش يمقدونی که تو جنگ گوگمل شکست فاحش يخورد و در رفتاز قوای اذربايجان و مادر چون شکست قوای اسکندر يا الکساندر از قوای اتروپات سردار اذری و قوای لر بختياری اون و اذری اون ثبت شده تو تواريخ معتبر و حتی از اريو برزن هم شکست خورده داستان همش کذبه

m

سلام . صد افسوس که ما در بهترين و باشکوهترين کشور دنيا هستيم . با اين همه عظمت در تاريخ ولی حتی خود ايرانيان از گذشتگان خود هيچ نمی دانند . افسو سسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ساسان

نام آن شخص در پارسي اسكندر است نه الكسندر!

ariuo

با درود بردوست عزیز همانگونه شما نوشتید یونانیان علاوه بر اوصاف رذیله بسیار یک عادت زشت که همینک نیز مبتلبه آن هستند و آن همجنس بازی است و برای چنین قومی سزد آنکه نتوانستند در دنیا هیچوقت به کام برسند البته من نیز مطالب در مورد این فیلم در وبلاگ خود دارم امید وارم از آن نیز دیدن فرمایید www.ariuoz.persianblog.ir www.ariuoz.blogspot.com www.khorramdin.mihanblog.com