آریانام
کتاب‌ها

آریانام

 

تاریخ و فرهنگ ایران باستان

 

Aryanam

 

History & Culture of Ancient Iran

 

نگاهی نوین به روییدن تمدن ایرانی، آیین، دانش و فرهنگ ایران باستان و جهان‌نگری و فرمانروایی هخامنشیان

 

A new perspectiveto the rise of Iranian civilization, culture, religion & science in ancientIran and the glorious history of the Achaemenids

 

پژوهش و نگارش: ابوالفضل ایران نژاد

  ByAbolfazl Irannejad

 

این کتاب را نخست به نیاکان فرهمند خویش که با دادگری و توان کامل بر جهان فرمان می‌راندند؛ همه‌ی آنهایی که جانشان را در راه میهن و مردمش فدا کردند از آرش کمانگیر، آریا برزن و رستم فرخزاد تا شهید همت و سپس به همه‌ی آنانی که دلشان برای ایران می‌تپد تقدیم می‌کنم.

 Dedicated to my glorious ancestors who ruled all the known world with power and yet with justice and tolerance and respect to nations; and to anyone who has sacrificed his/her life for Iran from Arash the archer, Ariobarzanes, Rostam Farokhzad up to now and to anyone who devotes his/her life to Iran    

 

 

 صفحه کتاب آریانام در فیس بوک

http://www.facebook.com/pages/Aryanam-History-Culture-of-Ancient-Iran/53989483113

خرید کتاب آریانام 

http://www.hosool.com/index.php?mark=5&productID=5327&vote=yes

 

ایران  و  اندیشه‌های دینی

 

 

   Iran 

 &

 

Religious  Thoughts  

تاثیر دینی ایران بر جهان

نقش ایران در ادیان و اندیشه‌ها

Religions & Thoughts in Exchange with Iran

Iran'sInfluence on Religions & Thoughts

 

 پژوهش و نگارش: ابوالفضل ایران‌نژاد

  ByAbolfazl Irannejad

 

این کتاب برای انتشاربه نشر ورجاوند سپرده شده است.

 

 پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٢/۱ - ابوالفضل ایران نژاد